Borgoe Consultancy

Bedrijfsoptimalisatie: prestaties verbeteren

Bedrijfsoptimalisatie

Met welke verbeteringen behaalt u snel betere bedrijfs­prestaties? De bedrijfs­door­­lichting van Borgoe Consultancy geeft, met minimale belas­ting van het manage­ment, in slechts een paar weken inzicht in de moge­lijk­heden voor organi­satie- en ren­dements­ver­betering. Uitkomsten kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van meer efficiënte werk­wijze, een betere beheer­sing van uw bedrijf en de moti­vatie van uw werk­nemers.

Bedrijf­soptima­lisatie is altijd maatwerk. Ons uitgangs­punt: It starts with you. Niet alleen uzelf, maar ook uw mede­werkers worden bij dit traject betrokken. Hiermee behalen we niet alleen resultaat op korte termijn, maar borgen we het ook voor de lange termijn: het blijft hangen als mensen voelen dat hun inbreng uitmaakt. De veran­dering past bij uw missie, visie en strate­gie en vormt daar­mee een stevige basis voor de toe­komst.

Onze focus ligt op 4 belangrijke ‘lenzen’

 • Medewerkers
 • Klanten
 • Interne organisatie-inrichting
 • Proces- en/of systeem­optimalisatie

Een traject bestaat uit de volgende stappen

 • Vaststellen/valideren missie en visie
 • Vaststellen van strategie
 • Concretiseren van de actieplannen
 • Zorgdragen voor implementatie & borging

Bewezen resul­taten door deze aanpak

 • Medewerkers worden (nog) proactiever
 • Grotere klanttevredenheid
 • Grotere mede­werkers­tevreden­heid
 • Door u vast­gestelde doelen op het gebied van klant­tevreden­heid en resul­taat worden behaald
 • Persoonlijke vraagbaak

Zou u ook wel over een scala aan onderwerpen rond uw onderneming en ondernemerschap willen kunnen sparren? Iedere vraag kunt u stellen aan Borgoe Consultancy. Met ons netwerk van partners zorgen wij dat u een passend antwoord krijgt.

 • Advies zakelijke financieringen

Heeft u behoefte aan een vorm van financiering dan kunnen wij u begeleiden van het afsluiten van de financiering tot de jaarlijkse evaluatie. Een ruime keuze aan financierings-partners betekent altijd een passende financiering.

 • Beperken ondernemersrisico’s

Er zijn veel factoren die invloed hebben op uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan financiële risico’s, nieuwe wetgeving en potentiële klachten van klanten. Wij brengen alles in kaart en bespreken risicobeperkende maatregelen.

 • Jaarlijkse check op financiële doelstellingen

Het is belangrijk voor de continuïteit van uw onderneming om jaarlijks uw financiële situatie te onderzoeken. Samen met u stellen wij elk jaar de doelstellingen vast en checken we de voortgang op basis van de jaarcijfers en externe benchmarks en passende financiering.

 • Optimalisatie kwaliteit van de onderneming

Zou u ook wel over een scala aan onderwerpen rond uw onderneming en ondernemerschap willen kunnen sparren? De kwaliteit van uw onderneming is de basis voor uw succes. Hoe zit het met de klanttevredenheid, de snelheid van dienstverlening en medewerkers-tevredenheid? Wij checken de kwaliteit van uw onderneming op basis van vastgestelde indicatoren.

 • Verhogen rendement van de onderneming

Ook al bent u voortdurend bezig met het rendement van uw onderneming, vaak zijn er onbenutte kansen.
Denk bijvoorbeeld aan subsidies, kosten-besparing en optimalisatie inkoop van derden. Wij geven u hier volledig inzicht in.