Borgoe Consultancy

Overzicht Overeenkomsten

Samenwerken

 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Akte van overdracht auteursrecht
 • Geheimhoudingsovereenkomst
 • Huurovereenkomst bedrijfsruimte
 • Managementovereenkomst
 • Oproepingsbrief Algemene
 • Vergadering Aandeelhouders
 • VOF-overeenkomst

Privacy

 • Cookie statement
 • Privacy Statement
 • Verwerkersovereenkomst
 • Verwerkingsregister

Personeel

 • Brief contract niet verlengen
 • Brief contract verlengen
 • Arbeidsovereenkomst bepaalde of onbepaalde tijd
 • Nulurencontract
 • Min-max-contract
 • Bonusregeling
 • Brief ontslag op staande voet
 • Klachtenregeling
 • Klokkenluidersregeling
 • Leaseregeling bedrijfsauto’s
 • Ontslagbrief tijdens proeftijd
 • Opdrachtovereenkomst
 • Opschorten loon of waarschuwing stopzetten loon
 • Richtlijnen gebruik social media
 • Stageovereenkomst
 • Studiekostenovereenkomst
 • Thuiswerkbeleid
 • Vaststellingsovereenkomst
 • WAB aanbiedingsbrief

Financiering

 • Converteerbare leningovereenkomst
 • Familieleningovereenkomst
 • Leningovereenkomst
 • Leningovereenkomst
 • Participatieovereenkomst
 • Rekening-courantovereenkomst
 • Term sheet