Borgoe Consultancy

Een intensief traject goed begeleid

Bedrijfsovernames

De koop of verkoop van een onder­neming heeft vaak grote impact, niet alleen financieel, maar ook emotioneel, vooral bij een overname binnen de familie. Samen met u maken we een plan voor de toekomst. We begeleiden u op financieel en persoonlijk vlak en bepalen de waarde van de onder­neming.

Dit is een intensief traject, waarbij allerlei partijen betrokken zijn. Borgoe Consultancy heeft de ervaring en een uitge­breid netwerk van specialisten die naar behoefte kunnen worden inge­schakeld.

Verkoopt u uw bedrijf, bijvoor­beeld omdat u geen opvolger heeft? Dan kunnen wij u helpen bij het vinden van een geschikte koper en begeleiden we het hele verkoop­­proces.

Ook als u een bedrijf wilt overnemen, op zoek bent naar een passend bedrijf voor een (strategische) overname, of een Mana­ge­ment Buy-In (MBI) overweegt, kan Borgoe Consultancy veel voor u betekenen.

Met de unieke stapsgewijze aanpak van Borgoe Consultancy weet je altijd precies waar je aan toe bent in het aan- of verkoopproces. Zo voorkomen we samen dat we veel tijd verliezen en kosten maken, als de kans op een concrete overname nog niet concreet is.

Jouw voordelen:

 • Je hebt na elke stap de keuze of je al dan niet verder wilt gaan met het proces.
 • Je weet vooraf precies wat het verkoop- of aankooptraject je gaat kosten.
 • Wanneer je voor een kostenvariant met succesfee kiest, betaal je de grootste kostenpost voor onze hulp pas als je bedrijf ook daadwerkelijk is verkocht.
 • Stopt het traject? Ongeacht de reden betaal je alleen de kosten voor de stappen die we al doorlopen hebben

Borgoe Consultancy heeft een groot netwerk van poten­tiële kan­di­daten voor bedrijfs­­over­names en onder­­steunt u bij de volgende stappen:

 • Strategie­bepaling en bepaling van het profiel dat u zoekt
 • Opstellen van potentiële kandi­daten voor de bedrijfs­­over­name
 • Selecteren en bena­deren van kan­di­da­ten
 • Marktanalyse en waardering
 • Onderhandelen met de kandidaten
 • Letter of intent en finale onder­­han­delingen
 • Opstellen over­een­komst en af­ron­ding via de notaris